5

Sídlo firmy :

BANCOO s.r.o.

Pečnianska 1
851 01 Bratislava

Prevádzka :

Vajnorská 137
831 04 Bratislava


IČO: 444 62 867
DIČ: 20 22 704 376
IČO DPH: SK 20 22 704 376

Tel.: 0903 255 466
Fax: 02/444 584 21
bancoo@bancoo.sk
www.bancoo.sk
© BANCOO 2009